Støtte til Trivselssenteret

Har du lyst til å støtte Trivselssenteret?

Styret for Trivselssenteret forsøker å holde et akseptabelt nivå på aktiviteter og arrangementer. Det koster penger både å drive og å engasjere underholdere, men likevel er flere av arrangementer gratis for publikum. Private bidrag kommer godt med og tas imot med stor takk!

Vi takker for alle små og store pengegaver senteret har mottatt!

Det er en verdifull støtte til driften.

2020 © Rælingen frivilligsentral